VGTK i Sisjön AB

Simplex Sten-Bergspräckning

Simplex Sten-Bergspräckning

Har du Sten och berg ivägen?
Vi löser det!

Vad är skillnaden mellan Sten – & Bergspräckning och sprängning ?
Simplex Sten- & Bergspräckningspatroner är krutbaserade och gasgenererande. Krut är till skillnad från dynamit bara explosivt i kamrat/instängt tillstånd. När man utlöser en Simplexpatron antänds krutet och krutet börjar då att brinna. Den gas som då bildas blir i kamrat/instängt läge explosivt med en brinnhastighet på ungefär 350 m/s jämfört med dynamit som har en brinnhastighet på ungefär 6000 m/s. När stenen eller berget spricker försvinner gasen och explosionen upphör. Detta innebär att Simplex skapar minimalt med stenkast och skapar försumbara vibrationer.

 

Vad är Simplex?

Simplex är en krutbaserad patron med ett krut som är specialutvecklat för stenspräckning och bergspräckning. Krutet i patronen har en brinnhastighet på 350m/s att jämföra med dynamit som har en brinnhastighet på 6000m/s. Krutets låga brinnhastighet gör att det skapas minimalt med vibrationer. På de tidigare patronerna som Power Tools tillverkade satt den elektriska tändaren integrerad i patronen. För att maximera säkerheten har Power Tools vidareutvecklat stenspräckningspatronen till dagens Simplexpatroner. Simplexsystemet består av en patron med separat elektrisk tändare. Patronen och den elektriska tändaren sammanförs och patronen blir då ”skarp” precis innan man ska spräcka en sten. Detta ökar säkerheten vid handhavandet av produkten, samt vid transport och förvaring.

Är Simplex explosivt?
Krut är inte explosivt i sig utan bara om gasen som bildas när krutet brinner stängs inne, som exempelvis i ett borrhål. Simplex räknas inte som sprängning utan som stenspräckning och regleras av AFS 2007:1. För mer information kontakta Power Tools.

Vad är styrkan med Simplex stenspräckningspatroner? 
Simplex styrka är framförallt att tändaren är separerad från patronen. Detta innebär för användaren, bättre effekt, större säkerhet och svarar upp mot framtida krav.

När är det lämpligt att använda Simplex?
Eftersom Simplex är en säker produkt som skapar minimalt med vibrationer så har den ett brett användningsområde och används med fördel när man behöver spräcka bort sten, skut och betong m.m. i närheten av eller i fastigheter eller andra känsliga ställen. Vid användning av Simplex stenspräckningsprodukter slipper man ofta tidskrävande och dyra besiktningar.

Effektiv Sten & Bergspräckning

Simplex Sten-Bergspräckning

Bilder

Exit mobile version