Kontrollansvarig

Certifierad Kontrollansvarig, PBL

När ni ska bygga nytt, bygga ut, eller vill genomföra markåtgärder kräver kommunen att ni måste ha en kontrollansvarig för projektet som ser till att alla handlingar sänds in till rätt myndighet i rätt tid och som kontrollerar att de arbeten som utförs uppfyller gällande krav.

Om ni letar efter en kontrollansvarig i Västra Götaland, Göteborg har ni kommit helt rätt!

Vi på Väg & Teknik AB tar gärna över rollen som kontrollansvarig för ditt byggprojekt. Vi fungerar som ett bollplank genom hela processen.

Sedan 2013 är det lagkrav på att anlita en certifierad kontrollansvarig. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan bistå er vid bygg- och renoveringsprojekt.

Vad kan min Kontrollansvarig hjälpa mig med?

 

Din kontrollansvarig kan hjälpa dig att se till att ditt projekt följer lagen. Din sakkunnig kan också hjälpa till med extra kontroller om du vill och du kan också utöka antalet besök om du är i behov av det. Oftast kan du också boka särskild rådgivning med din kontrollansvariga om du stöter på problem.

Vad kan min kontrollansvarig inte hjälpa mig med?

 

Kontrollansvarig ska inte ta något projektledaransvar, utan enbart stödja dig som bygger.

Det är viktigt att känna till att kontrollansvarige inte kontrollerar själva kvaliteten i bygget, utan har som uppgift att se till att de som bygger gör det ni kommit överens om och att informera dig om något avviker från planerna.

Men det är alltid du i egenskap av byggherre som har det yttersta ansvaret.

Alla kontroller utförs inte av kontrollansvarig själv, de flesta kontrollerna utförs av byggaren (entreprenören). Kontrollansvarig är inte på arbetsplatsen varje vecka, utan när det finns behov. Kontrollansvarig styr inte över byggföretaget (entreprenören).

Hur förbereder jag mig inför kontakt med kontrollansvarig?

 

När du kontaktar kontrollansvarig ska du veta vad det är du ska bygga, hur du har tänkt att bygga, vilken entreprenadform du tänkt dig och gärna vem som ska bygga.

Alla dessa faktorer styr den kontrollansvariges uppdrag så det är viktigt att informera om från start.

Det är också bra om du skriver upp vad du har för förväntningar med uppdraget.

Då kan du ha ett samtal med din kontrollansvarig i början av processen för att stämma av dina förväntningar och vad som förväntas av dig som byggherre så att samarbetet blir så bra som möjligt.

Varför behöver jag en kontrollansvarig?

 

För att se till att byggnationen följer plan- och bygglagen.

Att hitta en bra certifierad kontrollansvarig innebär att du säkerställer en god kvalitet i processen kring din byggnation.