Grundläggning

Vi utför alla typer av grundläggningar

Vi utför även grundläggningar för alla typer av byggnationer.

Det kan vara en murad grund till en nybyggd villa, eller en helgjuten platta till en stor industrilokal.

Arbetena sker ofta under tidspress då vidare byggnation efter utfört grundläggningsarbete måste igång snabbt för att kunden ska komma åt sin lokal fortast möjligt.

Detta kräver en noggrant planerad byggprocess, ofta med flera aktörer inblandade.